Select your language:  EN CZ DE

Drift - Snowmaking additive - The Word's getting out!

Back to the homepage

Technický bulletin 

Co je DRIFT? DRIFT™ je patentované, tekuté aditivum určené k výrobě sněhu, formulované z organo-silikonového detergentu (povrchově aktivní látka).  DRIFT vylepšuje efektivitu tvorby sněhu a kvalitu produkce sněhu. Lehce se mísí s vodou, nepotřebuje stálé míchání, nemá nežádoucí zápach a nepotřebuje speciální skladování. Když je DRIFT používán dle předpisu, je jeho používání pro lidi bezpečné a v otevřeném prostředí mizí během několika dní.

Několik důvodů proč používat DRIFT:

  • Budete schopni vyrábět sníh i při marginálních teplotách. Během nízkých teplot jste nuceni operovat s nižší efektivitou (více vzduchu, méně vody) nebo vůbec a často musíte čekat, než je sníh připraven ke zpracování rolbou. DRIFT modifikuje dynamiku toku vody tak, že mrzne rychleji a lépe. Toto znamená, že můžete se sněhem pracovat efektivněji při nižších teplotách a vyrábět sníh , který je připraven k použití dříve, než by byl bez aplikace DRIFTu.
  • Zvýšíte kvalitu sněhu a efektivitu jeho výroby ve středních teplotách. Při použití jiných, nebo žádných aditiv musíte počkat na okamžik,  než začne teplota klesat a sníh bude připraven ke zpracování. Čas jsou peníze. DRIFT modifikuje dynamiku toku a mrznutí vody a  tím zefektivňuje  přípravu sněhu ve středních teplotách.
  • Dává vašim zákazníkům ten nejlepší sněhový povrch, který jste schopni vyrobit. Usnadňuje práci vašim rolbařům při zpracování sněhu. Dopad DRIFTu na tok a mrznutí vody vede ke konsistentnímu a sametovému sněhu, který lyžaři stále chválí. Žádné lepení na  lyže, žádné hromadění nebo zanášení frézy.


Kdo může benefitovat s DRIFTem?  

  • Kdokoliv, kdo vyrábí sníh, pracuje se sněhem nebo spravuje rozpočet k výrobě a údržbě sněhu.
  • DRIFT umožňuje větší efektivitu výroby sněhu.
  • DRIFT vede k výrobě připraveného sněhu se kterým se lépe pracuje a nenechává žádné zbytkové hmoty na lopatkách frézy, nebo stěračích.
  • DRIFT stojí méně v poměru na stejný objem zpracované vody než jiná aditiva a vzhledem k nepřítomnosti zbytkových hmot je jednoduší při údržbě, čímž šetří rozpočet.

 

Jak DRIFT funguje? Když je DRIFT rozpuštěn ve vodě určené k tvorbě sněhu v poměru 3-5 částí na milión částí (3-5 litrů DRIFTu na 1 milión litrů vody), mění dynamiku toku snížením povrchového napětí vody, vedoucí k jejímu „super-rozložení“ . To má dva super důsledky na kvalitu a efektivitu produkovaného sněhu:

Effect of DRIFT on Water

Effect of DRIFT on Water
Efekt DRIFTu na vodu. Kapka nalevo obsahuje drift, kapka napravo ne.

Zaprvé, snížením přírodní kohezivity vody umožňuje, aby stejný objem vody vytvořil „tenčí“ hmotu s daleko větší plochou. Tenčí hmota vody zmrzne daleko rychleji a lépe. (Představte si vědro s vodou a to samé množství vody rozložené na pánvi. Co zmrzne dříve?) Výsledkem je vždy připravený sníh, který může být konzistentně produkován a zpracován do  požadované kvality.

Zadruhé, efekt „tenčení“ DRIFTu na vodu umožňuje větší poměr vody vůči vzduchu k použití v dané teplotě, protože kapičky - ačkoliv ve stejné velikosti/objemu jako kapičky bez DRIFTu - zmrznou rychleji a tečou rychleji (jako létající talíř) než dopadnou na zem.  Tento efekt se dá převést do větší produktivity (více vody v danou dobu) a nižší spotřeby energie.

Kdy použít DRIFT? Když používáte vrtulová děla, tradiční systém voda:vzduch nebo nízko energetická děla (tyčová). Pro marginální web bulb teploty až na bod, kde jste na maximálním poměru vody : vzduchu. Znásobíte výhody při teplotách pod nulou, v závislosti na lokalitě.

Jak použít DRIFT? U vysoko průtokových systémů (> 63 l/s)  může být DRIFT vstřikován přímo do systému v poměru 3 litry na milión litrů vody. Pro nízkotlaké systémy - DRIFT se mixuje s vodou ve skladním tanku (k dostání od distributora - nebo použijte svůj) a poté je domíchán do vody v poměru tak, aby bylo dosaženo stejného poměru 3 částí DRIFTu na milion častí vody. Více informací na obale.

Kde už byl DRIFT použit? DRIFT byl testován a je používán ve vysokohorském prostředí, ale i nižších a středních polohách napříč USA a Kanadou. Byl rovněž testován v lyžařských střediscích v Koreji.  Jednotné názory uživatelů jsou hlavně na lepší kvalitu,  připravenost ke zpracování a následnému využití sněhu v porovnání s nepoužíváním aditiva nebo s jinými aditivy. Vysoce je ceněna i větší jednoduchost používání a manipulace s DRIFTem .  Pro referenci kontaktujte svého DRIFT distributora nebo kontaktujte Aquatrols.

Pro více informací o DRIFTu – sněžném aditiva – nebo koupit produkt
Prosím kontaktujte NoHo Prague s.r.o. at +420 775 233 292 – www.driftsnow.com
U.S. Patent No. 6,464,148. Patents pending worldwide.

Kontakt 

NoHo Prague s.r.o.
Exclusive distributor for Europe
V Rohu 434/3
140 00 Praque 4
Czech Republic
 

Telephone: +420 775 233 292
Email: info@driftsnow.com

Drift je certifikován v Evropské unii


Copyright © 2016  NoHo Prague s.r.o. - All rights reserved Sitemap |  Drift Manufacturer - www.aquatrols.com